Yksilöllinen oppimispolku

Hankkeen yksi teemoista ja tavoitteista on yksilöllisen oppimispolun kehittäminen. Itseasiassa koko hankkeen ensimmäinen workshop käsitteli juuri tätä. Toki yksilöllistä oppimispolkua on sovellettu eri muodoissa varmasti aina kouluhistorian alkuajoista lähtien eli sinänsä uudesta asiasta ei ole kysymys.

Yksilöllinen oppimispolku on kuitenkin ollut viime aikoina melko paljon esillä opetusmaailmassa ja koulutuksissa, mutta parhaiten se on tunnettu ehkä Pekka Peuran mallien myötä etenkin matemaattisiin aineisiin soveltuvana. Muidenkin aineiden opettajat ovat olleet erityisen kiinnostuneita soveltamaan mallia, mutta esim. tuo matemaattisten aineiden malli ei tietenkään sovi suoraan vaikkapa reaaliin tai äidinkieleen, koska aineiden tieteelliset luonteet ovat jo aivan erilaisia.

Digisillan Parolan lukion yhteysopettaja Tuomas Nieminen on tehnyt oman sovelluksen yksilöllisestä oppimispolusta reaali aineisiin. Tässä Tuomaksen blogi.

Alla on esiteltynä puolestaan oma esimerkkiohjeistus yksilöllistä oppimispolkua noudattavasta GE1 lukiokurssista. Tässä olen soveltanut mm. Pekka Peuran ja Tuomas Niemisen malleja. Visaidea on puolestaan sovellettu kollegani Erno Tossavaisen kehittämästä oppimisvisasta.

Alla olevan kurssin päätteeksi opiskelijoilta kerätty kurssipalaute oli hämmästyttävää!!! Opiskelijoiden  selvän enemmistön viesti kiteytettynä oli, että TÄLLÄ MENENTELMÄLLÄ OPPII JA TÄTÄ LISÄÄ!!! Vaikka itsekin pidin menetelmää onnistuneena, niin kurssin aikana sain paljon lisää kehitysideoita. Ja vaikka mielestäni ihan kaikki jutut ei toiminutkaan ihan niin sulavasti, kuin olin ne suunnitellut, ei tämä näyttänyt opiskelijoita juurikaan haittaavan.

Muutama myytti saatiin selvästi rikottua:

  • Yksilöllinen oppimispolku ja formatiivinen arviointi sopii vain tiettyihin aineisiin ja pieniin ryhmiin – MYTH BUSTED
  • Jatkuva arviointi ja tekeminen uuvuttaa opiskelijat – MYTH BUSTED
  • Itse- ja vertaisarvioinnin harjoittaminen tuo opettajalle vain lisää sotkua ja työtä – MYTH BUSTED
  • Jos opiskelijat saavat itse päättää, niin he eivät tavoittele kyvyilleen tarpeeksi hyvää arvosanaa, tai ainakaan nosta omaa tavoitettaan kurssin aikana – MYTH BUSTED
  • Tuloksekas opiskelu ei voi olla rentoa ja mukavaa – MYTH BUSTED
  • Opiskelijat ovat konservatiivisia, laiskoja ja vuosivuodelta heikompia (yms. opehuoneen yleistä kahvipöytäjargonia)  – MYTH BUSTED


TÄTÄ SAA EHDOTTOMASTI KÄYTTÄÄ, SOVELTAA JA TOKI MYÖS EHDOTTAA MAHDOLLISIA KEHITYSIDEOITA !!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GE1 Kurssin rakenne ja arviointi

1.      Kurssin rakenne noudattaa pääasiassa samaa viikkokaavaa

·         Jokaisella viikolla on oma aihealue (Sisältökirjaston osat)
o    Teoriatunnilla paneudutaan yhdessä aihealueen teorioihin
o    Syventävällä tunnilla syvennytään aihealueeseen eri tasoisten tehtävien kautta, joista jokainen saa valita omalle tavoitetasolleen soveltuvat tehtävät (Lue tarkemmin kohta 3)
o    Soveltavalla ja arvioivalla tunnilla syvennetään aihealuetta soveltamalla sitä jonkun esimerkkitapauksen, harjoituksen tms. avulla sekä arvioidaan omaa oppimista
·         Tästä poikkeuksena yhden viikon aihealue otetaan haltuun pelaamalla tiimeissä tietovisaa, jonka opiskelija itse laativat ja arvioivat

2.      Arviointi perustuu jatkuvaan ja opiskelijan oppimista tukevaan formatiiviseen arviointiin ja arvioitavia osa-alueita ovat:

·         Itsearviointi tehtävien ja tavoitteiden itsearviointimatriisin perusteella (1/3)
·         Vertaisarviointi projektiviikon (tietovisa)perusteella (1/3)
·         Viikkotestien arviointi (3 testiä) (1/3)
·         Vapaaehtoinen kurssikoe (+/- yksi numero em. kohtien yhteisarvioinnista)
·         Kurssin tehtävistä tulee olla suoritettuna väh. 50% (Hyväksytty/Hylätty)
·         Opettajan tekee kuitenkin lopullisen kurssiarvioinnin em. seikkojen ja oman näkemyksen perusteella

3.      Tehtävät

·         Viikon aihealueen tehtävien tekoon on varattu viikosta yksi tunti, mutta niitä voi toki tehdä myös muulloinkin (jos tavoittelet ylempää tasoa niin oppitunti ei riitä)
·         Tehtävät tehdään sähköisesti OneNoten Omaan "Tehtävät"-osaan
·         Tehtäviä voi tehdä myös yhteistyössä pareittain/pienryhmissä niitä yhdessä pohtien ja opettaja kiertää opiskeiljoiden apuna
·         Tehtävät jakautuvat kolmeen kategoriaan, josta voit valita oman kurssitavoitteen mukaisen tason, mutta kurssin läpäisemiseksi tulee kaikista tehtävistä olla tehtynä  väh. 50%
o    3-4 Perustehtävää (5-6 taso)
o    1-2 Syventävät tehtävät (7-8 taso)
o    1-2 Haastavampaa soveltavaa tehtävät (9-10 taso)

4.      Poissaolot

·         Testeissä luvallisia poissaoloja saa olla yksi joten väh. kaksi testiä tulee olla tehtynä. Tarvittaessa voit sopia uusinnasta opettajan kanssa. Testien arviointi tulee testien keskiarvosta.
·         Tietovisassa luvallisia poissaoloja saa olla niin ikään yksi, mutta jos tiedät poissa olon ennakkoon, niin mene sellaiseen tiimiin jonka visa ei osu poissaolollesi. Yksi poissaolo kompensoidaan arvioinnissa ja muussa tapauksessa korvaavista suorituksista sovitaan opettajan kanssa.


 Kurssikalenteri GE1.5 Kaurialan lukio

vk
ma
ti
ke
to
pe
15

1.       Kurssin aloitus ja ohjeet
2.       Maantiede tieteen alana (luku 1)
Teoria ja syventävä tunti
Aihe: Geomedia (luku 2)
+ harjoitukset


16

Teoriatunti
Ilmastonmuutos ja siihen varautuminen (luvut 6 & 7)
Syventävä tunti
·         Tehtävät
·         Visaohjeet

Soveltava & arvioiva tunti
·         Testi 1
·         Itsearvioinnin harjoittelu
·         Visaohjeiden kertaus
17

1. Visapäivä
1.       Maanjäristykset (luku 3)
2.       Tulivuorenpurkaukset (luku 4)
2. Visapäivä
3.       Maanjäristysten ja tulivuorten purkausten vaikutukset ja niihin varautuminen (luvut 3 & 4)
4.       Myrskyt (luku 5)

3. Visapäivä
5.       Tulvat (luku 5)
6.       Myrskyjen ja tulvien vaikutukset ja niihin varautuminen (luku 5)
18

Teoriatunti
Luonnonvarat ja kiertotalous (luvut 8 & 9)
Syventävä tunti
tehtävät


Soveltava & arvioiva tunti
·         Elokuva-analyysi
·         Testi 2 (+ karttakoe)
19

Teoriatunti
Väestön kehityserot (luku 10)
Syventävä tunti
tehtävät

Soveltava & arvioiva tunti
Täydentyy
20

Teoriatunti
Globaalit ja riskit ja riskit alueittain (luvut 11 & 12)
Syventävä tunti
tehtävät

Soveltava & arvioiva tunti
·         Testi 3
·         Loppuarviointi
21

Kurssiarviointi
·         Vapaaehtoinen koe
·         Mahd. arviointikeskustelut22  
Arviointitaulukko ja  itsearviointimatriisi

Täydennä taulukkoa kurssin edetessä
Testi 1
Testi 2
Testi 3
Testien arvosana
Tietovisa
Oma arvio
Tehtävät
Kurssikoe
ARVOSANA


Täytä alla olevaa itsearviointimatriisia viikoittain (arvioivan tunnin päätteeksi)


Ohjeita itsearviointiin

·         Täytä itsearviointimatsiisi joka viikon lopuksi (arvioivan tunnin jälkeen) ja käytä arvioinnin perusteena tekemiäsi tehtäviä
·         Kurssin kokonaisarvosanan Itsearvioinnissa (Oma arvio) käytä apuna em. matriisia. Eli mitä väriä näkyy eniten?
·         Älä ole itsellesi liian kriittinen tai liian suopea (kts. kuva alla)
·         Vaan ole rehellinen, koska näin saat arvioinnista parhaimman hyödyn opiskeluun
·         Älä ole kuitenkaan liian analyyttinen vaan kuuntele omaa tunnetta ja kokonaisnäkemystä. Ota huomioon lisäksi, myös kaikki muu toimintaa kurssilla (esim. aktiivisuus, keskustelut, yhteiset harjoitukset ym. ym.)

Älä jää "tyhmyyden vuorelle" tai "epätoivon laaksoon"

Lähde: https://understandinginnovation.blog/2015/07/03/the-dunning-kruger-effect-in-innovation/
1 kommentti:

  1. Hyvä Kimmo! Mitä kehitysideoita sinulla on tästä eteenpäin?

    VastaaPoista