Tietoja hankkeesta

Hankkeen toimijat ja rahoittajat

Digisilta on yhteensä seitsemän Kanta-Hämeen lukion yhteinen lukiokoulutuksen kehityshanke. Hankkeen lukioihin kuuluvat Lukioliikelaitos Tavastian lukiot eli Hämeenlinnan lyseon lukio, Kaurialan lukio, Parolan lukio ja Lammin lukio sekä lisäksi Janakkalan lukio (myös Jannakkalan lukion Tervakosken toimipiste), Riihimäen lukio ja Riihimäen aikuislukio. Hanke kuuluu Opetushallituksen Oppimisympäristöjen kehityshankkeeseen. Opetushallitus on myös Digisilta-hankkeen yksi rahoittajista.

Yleistä hankkeesta:

Digisillassa rakennetaan ”SILTAA”

Lukio-opetusta kehitetään vastaamaan paremmin modernia ja muuttuvaa yhteiskuntaa ja näiden välille rakennetaan vankempi ”silta”. Eli lukion ei tule olla vain kolmen vuoden irrallinen jakso nuoren elämässä, vaan sen tulee opintosuoritusten lisäksi auttaa nuorta rakentamaan omaa asemaansa yhteiskunnassa. Hankkeen painopisteillä ja tavoitteilla on myös vahva pohja uudessa lukion opetussuunnitelman perusteissa (LOPS:issa).

Digisilta jatkona Digiope-hankkeelle

Kanta-Hämeessä digitaaliset opetusympäristöt ja -työkalut ovat otettu hyvin mukaan lukioiden jokapäiväiseen arkeen. Tämä on varmasti suurilta osin Digiope-hankkeen sekä aktiivisten ja kehitysmyönteisten opettajien ansiota. Digisillalla on siis erittäin hyvät lähtökohdat lähteä rakentamaan tämän päälle uutta osaamista. Myös digitutoritoiminnan kehittämistä jatketaan ja digitutoreille annetaan aiempaa enemmän vastuuta. Digisilta vie digiopetaidot seuraavalle tasolle − opettajasta lähemmäs opiskelijaa eli lähemmäs kohti pedagogista päämäärää. Yksittäisten digitaitojen täsmäkoulutusten sijaan digisillan workshopeissa käsitellään laajemmin moderneja ja innovatiivisia opetus- ja opiskelukäytänteitä. Lisäksi workshopeissa tarkastellaan myös syvemmin aiheeseen liittyviä pedagogisia ulottuvuuksia


Hankkeen keskeisimmät tavoitteet ja pedagogiset tulokulmat

Tavoite 1: Työelämä- ja jatko-opiskelutaitojen kehittäminen

Pedagogiset tulokulmat:
 • Koulumaailman ja työelämän yhteiset innovatiiviset käytänteet
 • Tiimioppiminen
 • Verkostomainen yhteisöllinen työskentely
 • Yksilöllinen oppimispolku

Tavoite 2: Arvioinnin kehittäminen moderneissa oppimisympäristöissä

Pedagogiset tulokulmat:
 • Digitaalisen viestinnän arviointi
 • Formatiivinen arviointi


Tavoitteiden pohjalta räätälöityjen workshopien aiheita ovat mm.
 • Yksilöllinen oppimispolku  opettajien ja opiskelijoiden uudelleen kanavoiminen
 • Digitalisaatio työelämässä ja muussa yhteiskunnassa  mitä opiskelijoilta vaaditaan tulevaisuudessa?
 • Mitä peruskouluissa tapahtuu? Entä lukioissa?  kartoitusta modernien oppimisympäristöjen tilasta
 • Tiimioppiminen  tiimijaksokokeilujen käytännöt
 • Integroiva opetus ja arviointi  Yhteistyö Jyväskylän Yliopiston hankkeen kanssa
 • Liikkuvakuva ja muu monimedia opetuksessa ja opiskelussa  käsikirjoituksesta tekniikkaan
 • Mediakriittisyys  median globaalisuus vs. paikallisuus
 • Digitalisaation haasteet  tietoturva, työterveys ja hyvinvointi
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti